MIDHAGE teemantsegmentidega läbiviigufreesid

Teemandiga läbiviigufreesid

 • Ø 32 mm.   segmente 3, pikkus 16 mm.
 • Ø 47 mm.   segmente 4, pikkus 16 mm.
 • Ø 52 mm.   segmente 3, pikkus 24 mm.
 • Ø 62 mm.   segmente 3, pikkus 24 mm.
 • Ø 67 mm.   segmente 3, pikkus 24 mm.
 • Ø 107 mm. segmente 4, pikkus 24 mm.

Omadused

 • Freesimise tingimus:            kuivfreesimine
 • Freesi lõikesügavus:             150 mm.
 • Teemantsegmendi kõrgus:  7 mm.
 • Segmentide kinnitus:           laserkeevitus
 • Nõuded el. drellile:               võimsus min. 1,2 kW
 • Drelli pöörded:                      1000 – 2000 p/min.

Abivahendid (ei kuulu komplekti)

 • Freesi kinnitusabi koos puuriga drellile SDS+ otsaga
 • Freesi kinnitusabi koos puuriga drellile kuuskant otsaga

Läbiviigu avade (el. kaablitele, torudele jne.) freesimine müüritisse ja betooni. Kindlasti vältida armatuurrauda betoonis. Selleks kasutada metallidetektorit. Ideaalne freesimiskiirus oleks 1000 – 2000 pööret minutis. Mida suurem Ø, seda aeglasemad pöörded. Ärge kasutage freesimisel löökrežiimi, mis kiirendab freesi kulumist ja võib lõhkuda teemantsegmendid.

Freesimise etapid. Esmalt puurida väiksema Ø kõvasulampuuriga  ette juhtava. Seejärel paigaldage läbiviigufreesi kinnitusabi koos kõvasulampuuriga ja freesige seni kuni frees on lõiganud kivisse/betooni kindla jälje. Eemaldage kõvasulampuur ning viige freesimine lõpuni.

Freesimisel järgige kõiki tööohutuse nõudeid ja kasutage kaitseprille, tolmumaski.